นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: สถานีวิจัยเทพา

Ico48
BuNcH
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2009 10:39
Last Login: 31 May 2013 10:27
Ico48
mai
Member Since: 05 November 2012 13:59
Last Login: 28 December 2012 15:10
Ico48
เดโช หวังยี
Member Since: 05 November 2012 14:48
Last Login: 13 November 2012 15:22