นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สถานวิจัย

Ico48
ฟ้าใส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 พฤศจิกายน 2550 15:49
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
รัชดา
รับราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 09:42
เข้าระบบเมื่อ: 13 พฤษภาคม 2551 23:17