นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: สถานวิจัย

Ico48
ฟ้าใส
Member Since: 27 November 2007 15:49
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
รัชดา
รับราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนา
Member Since: 13 May 2008 09:42
Last Login: 13 May 2008 23:17