นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สถานวิจัยความเป็นเลิศฯ

Ico48
saimork
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มีนาคม 2554 09:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35