นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

Ico48
หิ่งห้อย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 พฤศจิกายน 2553 11:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 06:53
Ico48
LeeO
พนักงานเงินรายได้
Scientific Equipment Center
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มีนาคม 2554 17:46
เข้าระบบเมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2558 16:33
Ico48
Kanom Phing
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 มกราคม 2555 15:34
เข้าระบบเมื่อ: 15 กันยายน 2560 14:41
Ico48
little aun
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 มกราคม 2555 15:11
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2561 16:04
Ico48
Oreo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มีนาคม 2555 16:43
เข้าระบบเมื่อ: 11 เมษายน 2559 11:34
Ico48
นุนอนนาน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 สิงหาคม 2555 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 10 ตุลาคม 2559 09:49
Ico48
บายศรี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 สิงหาคม 2555 11:40
เข้าระบบเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2557 21:04
Ico48
สายลม ^_^
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 สิงหาคม 2555 18:26
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2558 23:08
Ico48
NoIIKuNG
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กรกฎาคม 2554 08:52
เข้าระบบเมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2560 14:32
Ico48
รักยิ้ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กุมภาพันธ์ 2556 13:24
เข้าระบบเมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2557 19:50
Ico48
โดเรม่อน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 สิงหาคม 2556 16:41
เข้าระบบเมื่อ: 03 สิงหาคม 2562 12:57
Ico48
ลูกไก่
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ตุลาคม 2556 08:57
เข้าระบบเมื่อ: 10 มกราคม 2561 16:16
Ico48
Nobita
Scientific Equipment Center
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 พฤศจิกายน 2556 17:29
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2561 18:47
Ico48
LUX
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 พฤศจิกายน 2556 10:13
เข้าระบบเมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2560 11:14
Ico48
Takk
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กรกฎาคม 2557 16:48
เข้าระบบเมื่อ: 14 ตุลาคม 2557 00:33
Ico48
เห็ดเผาะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ธันวาคม 2557 13:58
เข้าระบบเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2561 15:14
Ico48
ศิษย์พี่หย่ายย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ธันวาคม 2557 14:03
เข้าระบบเมื่อ: 24 ตุลาคม 2560 18:44
Ico48
นาฬิกา
พนักงานมหาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ธันวาคม 2557 16:26
เข้าระบบเมื่อ: 26 มีนาคม 2560 10:09
Ico48
เยลลี่อัดเม็ด!!
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มกราคม 2558 10:31
เข้าระบบเมื่อ: 03 กรกฎาคม 2562 13:58
Ico48
แม่บ้านมีหนวด
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 กุมภาพันธ์ 2558 13:24
เข้าระบบเมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2560 13:40