นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

Ico48
อาเกา
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2550 12:41
เข้าระบบเมื่อ: 12 มีนาคม 2560 22:04
Ico48
ผดา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2550 13:35
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2560 14:38
Ico48
kk
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2550 16:40
เข้าระบบเมื่อ: 02 พฤษภาคม 2561 09:25
Ico48
องค์หญิงซันวา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 13:52
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ยูชอนมิน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤศจิกายน 2550 17:15
เข้าระบบเมื่อ: 20 มีนาคม 2561 17:08
Ico48
sutee padungkul
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 พฤศจิกายน 2550 09:06
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2560 08:49
Ico48
ส้มโอมาแว๊ววววว
พนักงาน
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 11:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
sukit
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2551 16:53
เข้าระบบเมื่อ: 04 เมษายน 2560 17:21
Ico48
lacget
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 เมษายน 2551 15:16
เข้าระบบเมื่อ: 21 มีนาคม 2555 15:48
Ico48
Picomole
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มกราคม 2552 09:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Wawa
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 พฤศจิกายน 2551 16:35
เข้าระบบเมื่อ: 04 กันยายน 2560 09:59
Ico48
ลูกหว้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กรกฎาคม 2552 09:12
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2560 18:27
Ico48
HS9OCB
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กรกฎาคม 2552 22:40
เข้าระบบเมื่อ: 11 ตุลาคม 2557 14:09
Ico48
Violet flower
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 สิงหาคม 2552 11:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
น้อง หะ-หมี P
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 พฤศจิกายน 2552 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 25 กันยายน 2560 09:33
Ico48
น้องแว่น
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 ธันวาคม 2552 13:18
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2560 15:04
Ico48
หัวกรวด
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2552 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 02 กันยายน 2562 10:31
Ico48
tiny apple
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2552 19:40
เข้าระบบเมื่อ: 12 ธันวาคม 2560 14:24
Ico48
Poisepoise
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 16:18
เข้าระบบเมื่อ: 16 มิถุนายน 2554 14:31
Ico48
nunurat03
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กรกฎาคม 2553 12:40
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35