นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

Ico48
ServiceMan
Scientific Equipment Center, PSU
Member Since: 17 October 2007 09:57
Last Login: 22 September 2019 13:06
Ico48
คนธรรมดา
Member Since: 17 October 2007 11:28
Last Login: 05 April 2017 11:28
Ico48
DaDa
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 24 October 2007 12:49
Last Login: 07 November 2019 16:42
Ico48
Zenki
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 26 October 2007 15:28
Last Login: 07 January 2019 10:59
Ico48
ทดแทน
Member Since: 05 November 2007 10:08
Last Login: 10 January 2020 14:23
Ico48
น้องไข่พะโล้
Member Since: 07 November 2007 09:17
Last Login: 01 Febuary 2017 18:13
Ico48
ยักษ์สวย
Member Since: 09 November 2007 13:52
Last Login: 06 November 2017 14:42
Ico48
คิดบวก
Member Since: 09 November 2007 13:53
Last Login: 30 March 2018 08:02
Ico48
Kathi Noodee
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 09 November 2007 13:54
Last Login: 07 August 2013 16:11
Ico48
ผู้หญิงตัวเล็ก
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 09 November 2007 13:55
Last Login: 03 Febuary 2018 08:33
Ico48
อะกิ๊บ
Member Since: 09 November 2007 13:55
Last Login: 31 July 2011 08:31
Ico48
อั้ม
Member Since: 09 November 2007 13:56
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
เข็มหมุด
Member Since: 09 November 2007 13:57
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ดำขำ
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 09 November 2007 13:57
Last Login: 28 May 2018 20:14
Ico48
JakkaGee
Member Since: 09 November 2007 13:58
Last Login: 21 August 2011 18:13
Ico48
พี่งาม
ข้าราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 November 2007 14:02
Last Login: 20 Febuary 2017 09:44
Ico48
pompom
Member Since: 09 November 2007 14:03
Last Login: 03 September 2017 23:00
Ico48
ผึ้งทอง
Member Since: 09 November 2007 14:10
Last Login: 13 October 2014 10:46
Ico48
บุษราคัม
Member Since: 12 November 2007 10:03
Last Login: 09 November 2017 21:30
Ico48
พี่พล
Member Since: 12 November 2007 14:00
Last Login: 19 August 2016 17:59