นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

Ico48
เนาวรัตน์ สอิด
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 15:38
เข้าระบบเมื่อ: 19 สิงหาคม 2557 15:20
Ico48
วิภัทร ศรุติพรหม
รับราชการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 ตุลาคม 2550 23:49
เข้าระบบเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2555 16:24
Ico48
ประภัสสร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 10:16
เข้าระบบเมื่อ: 27 มิถุนายน 2556 15:58
Ico48
เจ้าเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 10:44
เข้าระบบเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2560 09:36
Ico48
สงกรานต์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 10:52
เข้าระบบเมื่อ: 11 มีนาคม 2564 15:16
Ico48
K0rN
นักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 มกราคม 2551 16:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ธันวาคม 2550 11:07
เข้าระบบเมื่อ: 04 กรกฎาคม 2554 14:58
Ico48
Chum
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 มิถุนายน 2551 12:39
เข้าระบบเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2563 16:07
Ico48
นาย ชาตรี ตั้ม คู่ณรงค์นันทกุล
Programmer
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 สิงหาคม 2551 08:42
เข้าระบบเมื่อ: 06 สิงหาคม 2551 08:48
Ico48
HIME
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 เมษายน 2552 17:08
เข้าระบบเมื่อ: 22 ตุลาคม 2555 12:45
Ico48
CB
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 ธันวาคม 2550 10:14
เข้าระบบเมื่อ: 25 สิงหาคม 2554 16:01
Ico48
ออกจากระบบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤษภาคม 2551 11:21
เข้าระบบเมื่อ: 21 มกราคม 2554 17:04
Ico48
yuwadee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 ตุลาคม 2552 12:04
เข้าระบบเมื่อ: 07 ตุลาคม 2552 15:46
Ico48
Analyst@CC
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 ตุลาคม 2551 16:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
KoToHaCk
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 เมษายน 2553 09:17
เข้าระบบเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2555 20:17
Ico48
nattapon
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤศจิกายน 2555 13:49
เข้าระบบเมื่อ: 02 สิงหาคม 2562 13:10
Ico48
โลมามาเล่า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 พฤศจิกายน 2553 11:46
เข้าระบบเมื่อ: 20 เมษายน 2564 15:16
Ico48
LookTao
The Computer Center
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 กรกฎาคม 2559 15:28
เข้าระบบเมื่อ: 16 เมษายน 2564 16:45
Ico48
JeAwJuNg^.^
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 พฤษภาคม 2551 15:14
เข้าระบบเมื่อ: 16 กรกฎาคม 2563 10:27