นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ศิลปะ

Ico48
Teddy
Member Since: 19 November 2007 16:47
Last Login: 15 Febuary 2021 11:51
Ico48
กัลยรัตน์
รับราชการ
งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 26 Febuary 2008 09:46
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
nObOdY
ข้าราชการเกษียณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.อ.
Member Since: 10 June 2008 17:03
Last Login: 24 January 2019 09:35
Ico48
OHO
ภาควิชาวิทยาการคอมฯ คณะวิทย์ มอ.
Member Since: 01 May 2009 09:05
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Art man
Member Since: 06 August 2009 16:22
Last Login: 06 August 2009 22:01