นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วิเทศสัมพันธ์

Ico48
แสนดี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 08:39
เข้าระบบเมื่อ: 04 เมษายน 2561 15:18
Ico48
คนวิเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:30
เข้าระบบเมื่อ: 08 เมษายน 2557 16:29
Ico48
โกสินทร์ บุณยวัฒโนภาส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มีนาคม 2552 17:01
เข้าระบบเมื่อ: 26 มีนาคม 2552 17:01
Ico48
blue_sky
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 15:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
rung005
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:47
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2551 15:33
Ico48
มดเอ็กเรนเจอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะการแพทย์แผนไทย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
คิตตี้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 ตุลาคม 2552 14:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34