นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วิศวกรรมอุตสาหการ

Ico48
ฟ้าใส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 พฤศจิกายน 2550 15:49
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 ธันวาคม 2550 11:34
เข้าระบบเมื่อ: 21 ธันวาคม 2550 11:34
Ico48
Diromah
พนักงานเงินรายได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 มกราคม 2553 08:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35