นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วิทยาเขตปัตตานี

Ico48
nharmony
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
mai
ข้าราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:23
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
คนวิเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:30
เข้าระบบเมื่อ: 08 เมษายน 2557 16:29
Ico48
pokpui ^_^
งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ข้าวฟ่าง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
นันทิยา
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:20
Ico48
บุญโชค
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:21
Ico48
ฟิซแอนด์ญ่า
รับราชการ
กองธุรการ ม.อ.ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 09:57
Ico48
กาญจนา ไชยรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
Hope
พนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
นวพงษ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2554 15:57
Ico48
ดอกไม้เล่าเรื่อง
พนักงานหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 04 กรกฎาคม 2555 01:07
Ico48
เบญจพร เกิดตลอด
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 09:43
Ico48
patcha
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 18 ธันวาคม 2550 16:24
Ico48
สมชาย
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 31 สิงหาคม 2554 09:36
Ico48
แวฮัสนะห์ อีบุ๊
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
เปาซี วานอง
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:33
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
vorada da loungchinda
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:33
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
บุษาพร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:33
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
monthip
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 10:15
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:23