นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วิทยาเขตตรัง

Ico48
ดอกไม้เหล็ก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:15
เข้าระบบเมื่อ: 24 สิงหาคม 2559 16:59
Ico48
LEO Man
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2553 22:19
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤษภาคม 2556 21:31
Ico48
ขงเบ้งดูดาว
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 ธันวาคม 2550 10:03
เข้าระบบเมื่อ: 17 มิถุนายน 2556 15:53
Ico48
kungjang
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:12
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2555 21:39
Ico48
Joni
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มกราคม 2554 09:07
เข้าระบบเมื่อ: 27 มกราคม 2554 09:07
Ico48
BirdSky
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
weena phaefurn
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:14
เข้าระบบเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2560 14:42