นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วาริชศาสตร์

Ico48
นิศมา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 กรกฎาคม 2551 14:47
เข้าระบบเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2556 16:24
Ico48
นางสาวตัวกลม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 สิงหาคม 2552 11:18
เข้าระบบเมื่อ: 08 เมษายน 2557 09:49