นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: วาริชศาสตร์

Ico48
นิศมา
Member Since: 21 July 2008 14:47
Last Login: 19 November 2013 16:24
Ico48
นางสาวตัวกลม
Member Since: 04 August 2009 11:18
Last Login: 08 April 2014 09:49