นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
พิมพาภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:17
เข้าระบบเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2554 15:13
Ico48
จิราพร คำมณี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:20
เข้าระบบเมื่อ: 11 มีนาคม 2553 09:21
Ico48
ขนิษฐา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:21
เข้าระบบเมื่อ: 11 มีนาคม 2553 09:22
Ico48
ปทิตตา จันทวงศ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 11:17
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2553 11:18
Ico48
Angkana Chaowalit
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 14:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
ณัฐธิดา หาญชนะ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 14:46
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2553 14:47
Ico48
kavin
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กันยายน 2553 11:51
เข้าระบบเมื่อ: 10 กันยายน 2553 11:52
Ico48
Joni
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มกราคม 2554 09:07
เข้าระบบเมื่อ: 27 มกราคม 2554 09:07
Ico48
moochu_prphuket
พนักงานเงินรายได้
ประชาสัมพันธ์ งานบริการกลาง กองกลางวิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:48
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 17:12
Ico48
Nan PR PSU Phuket
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ สนอ. ม.อ.ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:54
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 17:33
Ico48
วนิดา คำประไพ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 11:52
เข้าระบบเมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2554 08:27
Ico48
ธีรพันธุ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 11:56
เข้าระบบเมื่อ: 29 กรกฎาคม 2558 16:25
Ico48
วิทยุฯม.อ.88
พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FM88
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กันยายน 2554 21:54
เข้าระบบเมื่อ: 05 มีนาคม 2555 13:36
Ico48
ถุงแป้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองกลาง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2551 16:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 สิงหาคม 2557 08:12
Ico48
อะดิ
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กุมภาพันธ์ 2555 14:38
เข้าระบบเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2557 09:13
Ico48
ทดแทน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 พฤศจิกายน 2550 10:08
เข้าระบบเมื่อ: 10 มกราคม 2563 14:23
Ico48
อังคณา
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2555 15:37
เข้าระบบเมื่อ: 11 มกราคม 2559 14:07
Ico48
กมลทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤศจิกายน 2555 14:45
เข้าระบบเมื่อ: 22 มกราคม 2556 11:27
Ico48
รักยิ้ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กุมภาพันธ์ 2556 13:24
เข้าระบบเมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2557 19:50
Ico48
พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม
อาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 เมษายน 2556 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 13 พฤษภาคม 2556 06:50