นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
โกอ้วน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 พฤศจิกายน 2552 13:57
เข้าระบบเมื่อ: 14 สิงหาคม 2555 14:46
Ico48
มะลิค่ะ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2552 20:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
ริง
ฝ่ายบริการวิชาการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 พฤศจิกายน 2552 15:58
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
หนุ่มหน้ามน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กุมภาพันธ์ 2553 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
Diromah
พนักงานเงินรายได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 มกราคม 2553 08:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
ku
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กุมภาพันธ์ 2553 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
สาว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:25
เข้าระบบเมื่อ: 20 มิถุนายน 2555 09:16
Ico48
benjey
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
Jusmine
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 13:05
Ico48
gadsara
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 29 กรกฎาคม 2553 15:55
Ico48
บุหงา สุวรรณศักดิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 10:42
Ico48
saosao
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:03
เข้าระบบเมื่อ: 17 กันยายน 2553 10:59
Ico48
NuuNee
รับราชการ
ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:04
เข้าระบบเมื่อ: 01 สิงหาคม 2556 08:57
Ico48
หญิงหนึ่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:05
เข้าระบบเมื่อ: 22 มิถุนายน 2554 17:41
Ico48
xjeazz
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
นันทนา
รับราชการ
มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 10:22
เข้าระบบเมื่อ: 11 ตุลาคม 2554 14:09
Ico48
โอเลี้ยง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 12:31
เข้าระบบเมื่อ: 19 สิงหาคม 2554 14:40
Ico48
สรินดา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2553 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 03 มีนาคม 2553 15:14
Ico48
นงลักษณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 มีนาคม 2553 09:07
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
winner
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:15
เข้าระบบเมื่อ: 30 มีนาคม 2553 16:10