นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
somkid
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 ธันวาคม 2550 14:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
Micron
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 12:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
รับราชการ งานธรุการ กองกิจการนักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ตุลาคม 2550 12:34
เข้าระบบเมื่อ: 14 มีนาคม 2555 12:03
Ico48
jitny
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 มิถุนายน 2551 10:21
เข้าระบบเมื่อ: 10 มีนาคม 2558 15:31
Ico48
Apinty
ลูกจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.หาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 13:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
white_rabbit
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 กรกฎาคม 2551 14:51
เข้าระบบเมื่อ: 28 กันยายน 2555 15:44
Ico48
ชฎารัตน์ เสียงชิต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 กรกฎาคม 2551 11:33
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Ben-Benz
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กรกฎาคม 2551 14:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Aossie
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 กรกฎาคม 2551 15:24
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
อัมพร
รับราชการ
กองกิจการนักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
259
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 14:05
เข้าระบบเมื่อ: 17 มิถุนายน 2556 12:40
Ico48
Jamjuree
รับราชการ
งานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2550 09:39
เข้าระบบเมื่อ: 18 มกราคม 2556 17:35
Ico48
นายธราเทพ - วิทยายงค์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2552 16:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Marky
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 กุมภาพันธ์ 2552 09:52
เข้าระบบเมื่อ: 23 กันยายน 2559 14:04
Ico48
นางสาว เจนจิรา สมชาติ
รับราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 มิถุนายน 2551 08:18
เข้าระบบเมื่อ: 09 เมษายน 2556 22:59
Ico48
gamigazae
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 พฤษภาคม 2552 14:35
เข้าระบบเมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2554 16:52
Ico48
นางสาวตัวกลม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 สิงหาคม 2552 11:18
เข้าระบบเมื่อ: 08 เมษายน 2557 09:49
Ico48
อรุณศักดิ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ตุลาคม 2552 15:28
เข้าระบบเมื่อ: 31 ตุลาคม 2554 21:45
Ico48
นาย ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 15:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
พระจันทร์...outsider
รับราชการ
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2552 16:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34