นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
ชลิตร รัตนะ
ราชการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 มกราคม 2551 10:25
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
J
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 มกราคม 2551 15:39
เข้าระบบเมื่อ: 31 สิงหาคม 2562 13:46
Ico48
อาภรณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มกราคม 2551 15:25
เข้าระบบเมื่อ: 15 ธันวาคม 2555 22:33
Ico48
Pukky
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2551 09:25
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ธันวาคม 2550 11:07
เข้าระบบเมื่อ: 04 กรกฎาคม 2554 14:58
Ico48
ศิริพร พรหมพัฒน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กุมภาพันธ์ 2551 13:55
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2559 10:15
Ico48
สุวัฒน์ อัครบวร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มีนาคม 2551 13:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
น้ำขิง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2551 16:34
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2561 08:18
Ico48
blue_sky
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 15:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
น้อง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 15:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
sara
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:24
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:58
Ico48
สำลีเม็ดใน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มีนาคม 2551 14:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
หมูแดง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
บุ๋มบิ๋ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
heartbeat
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 15:45
Ico48
AppleJung
งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 กันยายน 2554 17:18
Ico48
Mod & Mo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 15:45
Ico48
มุกจัง
ลูกจ้างชั่วคราว
คณะศิลปศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มีนาคม 2551 16:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ศักดา (น้อย) ขจรบุญ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มีนาคม 2551 21:01
เข้าระบบเมื่อ: 02 มิถุนายน 2555 20:08
Ico48
Ja-aE
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 19 ตุลาคม 2555 15:30