นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
May
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 11:40
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
แก่จัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:55
Ico48
สมจิตร์ แก้วมณี
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 18 ธันวาคม 2550 14:25
Ico48
คนแบกเป้
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
sowy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ธันวาคม 2550 16:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
linly
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ธันวาคม 2550 16:30
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 10:24
Ico48
วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 11:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
สมจิตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
KUSUMA PAKPINPHET
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:12
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
นราคีรี
พนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:06
เข้าระบบเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2555 20:33
Ico48
daina
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:06
เข้าระบบเมื่อ: 11 สิงหาคม 2559 10:19
Ico48
นาย..ตัวน้อย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:38
เข้าระบบเมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2558 21:42
Ico48
อำนวย
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:15
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
noname
รับจ้าง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 พฤศจิกายน 2550 17:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ปราณี
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:11
เข้าระบบเมื่อ: 21 มิถุนายน 2560 16:01
Ico48
แม่มดน้อย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2551 14:41
เข้าระบบเมื่อ: 27 สิงหาคม 2555 01:10
Ico48
panee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 มกราคม 2551 17:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
พรทิพย์
บรรณารักษ์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 14:31
เข้าระบบเมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2561 19:41
Ico48
อมรรัตน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 ธันวาคม 2550 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 18 เมษายน 2559 14:54
Ico48
fruity
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 มกราคม 2551 15:03
เข้าระบบเมื่อ: 30 มีนาคม 2561 15:54