นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
คนทำGIS
รับราชการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 29 สิงหาคม 2555 16:33
Ico48
ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
แพรพลอย
รับราชการ
หน่วยเทคโนโลยสารสนเทศ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:53
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2555 18:16
Ico48
topjung
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
แวววนา
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 09 สิงหาคม 2560 10:03
Ico48
รุ่งนภา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 04 มีนาคม 2559 09:16
Ico48
ตี้ซัง
ราชการ
สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
J_J_J_05_05_21
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
sumonta
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:39
เข้าระบบเมื่อ: 17 มิถุนายน 2554 09:33
Ico48
ฮ.นกฮูกตาโต
รับราชการ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 ธันวาคม 2550 12:41
เข้าระบบเมื่อ: 15 กันยายน 2554 09:52
Ico48
ไข่มุกอันดามัน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
paya
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:55
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 10:58
Ico48
miyashiki
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 11:55
เข้าระบบเมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2558 11:09
Ico48
นางสาวศุกลรัตน์ แซ่จึ่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 21:59
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 22:00
Ico48
tum
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2550 08:57
เข้าระบบเมื่อ: 17 ตุลาคม 2551 15:04
Ico48
เจี๊ยบเจี๊ยบ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 16:57
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
พรนิภา เล็ก จินดา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 24 ธันวาคม 2550 10:41
Ico48
rita
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:30
เข้าระบบเมื่อ: 21 ธันวาคม 2550 11:08
Ico48
ทะเลดาว
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 20:08
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2557 10:29
Ico48
mandala
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2550 09:54
เข้าระบบเมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2557 11:44