นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
mojung-MTPSU
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน/งานวิจัย
คณะเทคนิคการแพทย์
Member Since: 23 Febuary 2009 10:01
Last Login: 22 March 2016 15:26
Ico48
KaN
อิสระ
คณะเทคนิคการแพทย์
Member Since: 05 June 2008 09:57
Last Login: 04 June 2013 10:19
Ico48
emAbhi
Member Since: 12 November 2013 17:50
Last Login: 12 November 2013 18:32
Ico48
ณ. พุนพิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 27 April 2012 17:44
Last Login: 24 March 2017 23:24
Ico48
ตัวเล็กหัวใจโต๊โต
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
Member Since: 03 March 2014 09:20
Last Login: 20 December 2016 15:31
Ico48
PENNEE
Member Since: 25 December 2014 13:50
Last Login: 15 May 2020 12:15
Ico48
เห็ดเผาะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 25 December 2014 13:58
Last Login: 24 Febuary 2018 15:14
Ico48
ศิษย์พี่หย่ายย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 25 December 2014 14:03
Last Login: 24 October 2017 18:44
Ico48
่jo.sutti
เจ้าหน้าที่รัฐ
ศูนย์บริการวิชาการ
Member Since: 13 Febuary 2015 13:12
Last Login: 12 May 2015 13:31
Ico48
G Goy
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 18 March 2015 22:33
Last Login: 26 December 2015 22:41
Ico48
Dean Moolsub
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 20 June 2015 10:35
Last Login: 16 March 2019 11:06
Ico48
Parisss'O
Member Since: 12 January 2016 09:27
Last Login: 07 Febuary 2019 23:07
Ico48
jum kanokdarin
พนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 18 Febuary 2009 13:18
Last Login: 17 June 2016 12:26