นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
ชลิตร รัตนะ
ราชการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 25 January 2008 10:25
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
J
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 25 January 2008 15:39
Last Login: 31 August 2019 13:46
Ico48
อาภรณ์
Member Since: 30 January 2008 15:25
Last Login: 15 December 2012 22:33
Ico48
Pukky
Member Since: 05 Febuary 2008 09:25
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Member Since: 26 December 2007 11:07
Last Login: 04 July 2011 14:58
Ico48
ศิริพร พรหมพัฒน์
Member Since: 08 Febuary 2008 13:55
Last Login: 08 January 2016 10:15
Ico48
สุวัฒน์ อัครบวร
Member Since: 26 March 2008 13:45
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
น้ำขิง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 20 Febuary 2008 16:34
Last Login: 30 May 2018 08:18
Ico48
blue_sky
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 22 Febuary 2008 15:54
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
น้อง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 07 January 2008 15:31
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
sara
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
Member Since: 07 January 2008 14:24
Last Login: 12 September 2011 15:58
Ico48
สำลีเม็ดใน
Member Since: 20 March 2008 14:54
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
หมูแดง
Member Since: 27 March 2008 13:44
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
บุ๋มบิ๋ม
Member Since: 27 March 2008 13:44
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
heartbeat
รับราชการ
Member Since: 27 March 2008 13:46
Last Login: 01 June 2012 15:45
Ico48
AppleJung
งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 27 March 2008 13:51
Last Login: 01 September 2011 17:18
Ico48
Mod & Mo
Member Since: 27 March 2008 13:54
Last Login: 01 June 2012 15:45
Ico48
มุกจัง
ลูกจ้างชั่วคราว
คณะศิลปศาสตร์
Member Since: 28 March 2008 16:08
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
ศักดา (น้อย) ขจรบุญ
Member Since: 29 March 2008 21:01
Last Login: 02 June 2012 20:08
Ico48
Ja-aE
Member Since: 19 October 2007 13:44
Last Login: 19 October 2012 15:30