นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
May
Member Since: 17 December 2007 11:40
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
แก่จัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 13:28
Last Login: 17 December 2007 14:55
Ico48
สมจิตร์ แก้วมณี
รับราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Member Since: 17 December 2007 13:28
Last Login: 18 December 2007 14:25
Ico48
คนแบกเป้
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 13:28
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
sowy
Member Since: 18 December 2007 16:08
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
linly
Member Since: 18 December 2007 16:30
Last Login: 08 July 2011 10:24
Ico48
วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
Member Since: 19 December 2007 11:13
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
สมจิตร์
Member Since: 19 December 2007 13:09
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
KUSUMA PAKPINPHET
Member Since: 19 December 2007 13:12
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
นราคีรี
พนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 19 December 2007 13:06
Last Login: 23 Febuary 2012 20:33
Ico48
daina
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
Member Since: 19 December 2007 13:06
Last Login: 11 August 2016 10:19
Ico48
นาย..ตัวน้อย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 November 2007 13:38
Last Login: 05 Febuary 2015 21:42
Ico48
อำนวย
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
Member Since: 20 December 2007 14:15
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
noname
รับจ้าง
Member Since: 10 November 2007 17:34
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ปราณี
รับราชการ
Member Since: 07 January 2008 14:11
Last Login: 21 June 2017 16:01
Ico48
แม่มดน้อย
Member Since: 08 January 2008 14:41
Last Login: 27 August 2012 01:10
Ico48
panee
Member Since: 10 January 2008 17:09
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
พรทิพย์
บรรณารักษ์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Member Since: 19 October 2007 14:31
Last Login: 09 November 2018 19:41
Ico48
อมรรัตน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 28 December 2007 13:54
Last Login: 18 April 2016 14:54
Ico48
fruity
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 23 January 2008 15:03
Last Login: 30 March 2018 15:54