นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
คนทำGIS
รับราชการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
Member Since: 29 November 2007 09:51
Last Login: 29 August 2012 16:33
Ico48
ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
รับราชการ
Member Since: 29 November 2007 09:53
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
แพรพลอย
รับราชการ
หน่วยเทคโนโลยสารสนเทศ
Member Since: 29 November 2007 09:53
Last Login: 04 June 2012 18:16
Ico48
topjung
Member Since: 29 November 2007 09:53
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
แวววนา
รับราชการ
Member Since: 29 November 2007 13:32
Last Login: 09 August 2017 10:03
Ico48
รุ่งนภา
Member Since: 29 November 2007 13:36
Last Login: 04 March 2016 09:16
Ico48
ตี้ซัง
ราชการ
สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
Member Since: 30 November 2007 09:28
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
J_J_J_05_05_21
Member Since: 30 November 2007 13:38
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
sumonta
Member Since: 30 November 2007 13:39
Last Login: 17 June 2011 09:33
Ico48
ฮ.นกฮูกตาโต
รับราชการ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 02 December 2007 12:41
Last Login: 15 September 2011 09:52
Ico48
ไข่มุกอันดามัน
Member Since: 11 December 2007 10:34
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
paya
Member Since: 11 December 2007 10:55
Last Login: 11 December 2007 10:58
Ico48
miyashiki
Member Since: 11 December 2007 11:55
Last Login: 10 Febuary 2015 11:09
Ico48
นางสาวศุกลรัตน์ แซ่จึ่ง
Member Since: 11 December 2007 21:59
Last Login: 11 December 2007 22:00
Ico48
tum
Member Since: 12 December 2007 08:57
Last Login: 17 October 2008 15:04
Ico48
เจี๊ยบเจี๊ยบ
Member Since: 13 December 2007 16:57
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
พรนิภา เล็ก จินดา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:32
Last Login: 24 December 2007 10:41
Ico48
rita
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:30
Last Login: 21 December 2007 11:08
Ico48
ทะเลดาว
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 14 December 2007 20:08
Last Login: 04 June 2014 10:29
Ico48
mandala
Member Since: 28 November 2007 09:54
Last Login: 18 November 2014 11:44