นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ภาควิชาโอษฐวิทยา

Ico48
อรุณศักดิ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ตุลาคม 2552 15:28
เข้าระบบเมื่อ: 31 ตุลาคม 2554 21:45