นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ภาควิชาสารัตถศึกษา

Ico48
หญิง
ภาควิชาสารัตถศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:30
เข้าระบบเมื่อ: 06 มิถุนายน 2555 09:06
Ico48
ครูวี
Teacher
Prince of Songkla University
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:45
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2551 13:51
Ico48
Mod & Mo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 15:45