นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Ico48
MK
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 พฤศจิกายน 2550 11:36
เข้าระบบเมื่อ: 04 กันยายน 2560 15:55
Ico48
white_rabbit
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 กรกฎาคม 2551 14:51
เข้าระบบเมื่อ: 28 กันยายน 2555 15:44
Ico48
Ubolrat
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กุมภาพันธ์ 2553 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 11 มกราคม 2556 21:06