นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Ico48
pChet
Member Since: 25 Febuary 2010 09:10
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
สุกฤทธิรา รัตนวิไล
Member Since: 16 November 2007 11:26
Last Login: 25 July 2012 15:05
Ico48
กุลชนาฐ
รับราชการ
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 20 November 2007 09:09
Last Login: 03 November 2014 15:21
Ico48
สุธรรม สุขมณี
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 11 August 2008 14:01
Last Login: 28 June 2013 08:17
Ico48
llกะดำ--*
Member Since: 11 August 2008 14:02
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
chemE112
Member Since: 17 October 2008 13:27
Last Login: 01 Febuary 2012 21:36
Ico48
charlie2
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 31 October 2011 16:33
Last Login: 20 March 2012 16:05
Ico48
polla
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Member Since: 29 November 2011 09:37
Last Login: 29 Febuary 2012 20:30
Ico48
ซ้อน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 15 December 2011 14:00
Last Login: 22 December 2011 13:54