นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Ico48
pChet
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 09:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
สุกฤทธิรา รัตนวิไล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 11:26
เข้าระบบเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2555 15:05
Ico48
กุลชนาฐ
รับราชการ
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤศจิกายน 2550 09:09
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2557 15:21
Ico48
สุธรรม สุขมณี
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 สิงหาคม 2551 14:01
เข้าระบบเมื่อ: 28 มิถุนายน 2556 08:17
Ico48
llกะดำ--*
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 สิงหาคม 2551 14:02
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
chemE112
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2551 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2555 21:36
Ico48
charlie2
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 16:33
เข้าระบบเมื่อ: 20 มีนาคม 2555 16:05
Ico48
polla
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2554 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2555 20:30
Ico48
ซ้อน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ธันวาคม 2554 14:00
เข้าระบบเมื่อ: 22 ธันวาคม 2554 13:54