นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ภาควิชาพืชศาสตร์

Ico48
อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:55
เข้าระบบเมื่อ: 18 กันยายน 2557 10:44
Ico48
๋JJ-35
Education
Prince of Songkhla University
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 พฤษภาคม 2551 15:54
เข้าระบบเมื่อ: 02 มกราคม 2554 18:00
Ico48
กมลทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤศจิกายน 2555 14:45
เข้าระบบเมื่อ: 22 มกราคม 2556 11:27