นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: พี่เม่ย

Ico48
พี่เม่ย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 08:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29