นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: พาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Ico48
พักตรา คูบุรัตถ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มกราคม 2554 10:00
เข้าระบบเมื่อ: 17 มีนาคม 2554 21:17