นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: พัสดุ

Ico48
พี่งาม
ข้าราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 November 2007 14:02
Last Login: 20 Febuary 2017 09:44
Ico48
kung
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 29 November 2007 09:51
Last Login: 23 September 2013 11:12
Ico48
ณัฐิณี พรหมประสิทธิ์
Member Since: 18 December 2007 15:31
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
หมูอ้วนอ้วน
Member Since: 20 December 2007 12:56
Last Login: 28 May 2012 14:56
Ico48
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
รับราชการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 15 January 2008 09:19
Last Login: 17 Febuary 2021 09:02
Ico48
แม่น้องฟ้า
รับราชการ
งานคลังและพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 15 January 2008 10:33
Last Login: 28 January 2014 09:16
Ico48
pum
Member Since: 26 Febuary 2008 09:47
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
สาวิตรี
Member Since: 26 Febuary 2008 09:48
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
นภสร ked pak
Member Since: 27 March 2008 13:49
Last Login: 07 October 2019 14:01
Ico48
P & P
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
IE-Eng. PSU
Member Since: 21 June 2008 18:55
Last Login: 23 January 2014 21:28
Ico48
นิภานัน ปานเมือง
Member Since: 15 November 2008 16:13
Last Login: 06 Febuary 2010 20:53
Ico48
จุฑามาศ
Member Since: 09 December 2008 15:32
Last Login: 12 September 2011 15:13
Ico48
คุณ นนธิชา - อู่ผลเจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
Member Since: 05 August 2016 13:54
Last Login: 05 August 2016 14:22