นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: พยาบาล

Ico48
apranee
พยาบาล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:33
เข้าระบบเมื่อ: 08 เมษายน 2555 00:15
Ico48
สุธีรา โกมลมาลัย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 09:36
Ico48
น้องหญิง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 กรกฎาคม 2551 12:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
peetik
พยาบาลเกษียณ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 พฤศจิกายน 2551 22:43
เข้าระบบเมื่อ: 29 ตุลาคม 2562 16:05
Ico48
patcha
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 เมษายน 2552 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 27 เมษายน 2552 14:15
Ico48
nopporn ketwilai
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:40
เข้าระบบเมื่อ: 22 มิถุนายน 2552 13:01
Ico48
ดวงแก้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กรกฎาคม 2553 02:04
เข้าระบบเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2553 02:05
Ico48
ying
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 พฤษภาคม 2554 14:17
เข้าระบบเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2554 14:17
Ico48
Noopuk
ข้าราชการ
มหาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 ธันวาคม 2559 14:43
เข้าระบบเมื่อ: 06 ธันวาคม 2559 14:47
Ico48
subah
พนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริการพยาบาล​ คณะแพทยศาสต​ร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2562 17:51
เข้าระบบเมื่อ: 12 ธันวาคม 2562 18:02