นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

Ico48
จารึก จารึก สิมะประเสริฐ
รับราฃการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:38
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:08