นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ

Ico48
ประไพ จันทร์อินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 14:23
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤษภาคม 2555 15:44
Ico48
naiyana.sa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:07
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32