นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

Ico48
น้ำตาลหวาน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 05 ธันวาคม 2550 15:23