นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ฝ่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Ico48
Meena
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:21
เข้าระบบเมื่อ: 07 มีนาคม 2556 14:29
Ico48
vee
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 มีนาคม 2556 13:20
เข้าระบบเมื่อ: 06 มีนาคม 2556 16:17
Ico48
warin
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 มีนาคม 2556 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 08 มีนาคม 2556 08:53