นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ฝ่ายบริการวิชาการ

Ico48
~>aRuNaN<~
พนักงานมหาวิทยาลัย
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 30 เมษายน 2556 14:05
Ico48
bogijung
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 15:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
ผีเสื้อทรนง
พนักงานเงินรายได้
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 17:40
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2554 17:15
Ico48
++PiCkY++
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 ตุลาคม 2550 17:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
THE MOON
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 พฤศจิกายน 2550 18:01
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
^P^... Petite_jew (' ')
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 08:54
เข้าระบบเมื่อ: 28 กรกฎาคม 2554 20:19
Ico48
jamjam
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 13:40
เข้าระบบเมื่อ: 16 พฤษภาคม 2559 09:48
Ico48
นก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มิถุนายน 2551 11:15
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Aossie
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 กรกฎาคม 2551 15:24
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
sinee_normal
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 สิงหาคม 2551 08:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Lhinguistics
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2551 08:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
พจนีย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กรกฎาคม 2552 13:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ดุลชาติ มานะคงตรีชีพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 มิถุนายน 2552 10:02
เข้าระบบเมื่อ: 24 สิงหาคม 2552 13:39
Ico48
ริง
ฝ่ายบริการวิชาการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 พฤศจิกายน 2552 15:58
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35