นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ฝ่ายบริการวิชาการ

Ico48
~>aRuNaN<~
พนักงานมหาวิทยาลัย
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
Member Since: 09 October 2007 09:22
Last Login: 30 April 2013 14:05
Ico48
bogijung
Member Since: 10 October 2007 15:28
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
ผีเสื้อทรนง
พนักงานเงินรายได้
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
Member Since: 15 October 2007 17:40
Last Login: 30 November 2011 17:15
Ico48
++PiCkY++
Member Since: 21 October 2007 17:22
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
THE MOON
Member Since: 08 November 2007 18:01
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
^P^... Petite_jew (' ')
Member Since: 09 November 2007 08:54
Last Login: 28 July 2011 20:19
Ico48
jamjam
Member Since: 09 November 2007 13:40
Last Login: 16 May 2016 09:48
Ico48
นก
Member Since: 03 June 2008 11:15
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
Aossie
Member Since: 31 July 2008 15:24
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
sinee_normal
Member Since: 06 August 2008 08:54
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
Lhinguistics
Member Since: 10 October 2008 08:50
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
พจนีย์
Member Since: 01 July 2009 13:19
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
ดุลชาติ มานะคงตรีชีพ
Member Since: 10 June 2009 10:02
Last Login: 24 August 2009 13:39
Ico48
ริง
ฝ่ายบริการวิชาการ
Member Since: 17 November 2009 15:58
Last Login: 01 June 2011 18:35