นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ฝ่ายบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48
สุกฤทธิรา รัตนวิไล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 11:26
เข้าระบบเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2555 15:05