นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ประเพณี

Ico48
สุธรรม
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 14:12
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32