นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ประชาสัมพันธ์

Ico48
วงค์เดือน
Member Since: 11 October 2007 13:10
Last Login: 27 November 2007 14:37
Ico48
ปาริฉัตร
สำนักวิจัยและพัฒนา(RDO)ม.อ.
Member Since: 19 November 2007 10:08
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ninegong
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประชาสัมพันธ์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:23
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
นวพงษ์
Member Since: 17 December 2007 09:32
Last Login: 11 July 2011 15:57
Ico48
ต้ม ตุมปัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 13:18
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
matha
Member Since: 22 January 2008 14:31
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
แอ๋ว
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 05 Febuary 2008 16:04
Last Login: 17 July 2013 10:09
Ico48
อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Member Since: 26 December 2007 11:07
Last Login: 04 July 2011 14:58
Ico48
AppleJung
งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 27 March 2008 13:51
Last Login: 01 September 2011 17:18
Ico48
kipkub
Member Since: 13 May 2008 08:52
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
เอ็ม คณะการแพทย์แผนไทย
Member Since: 13 May 2008 09:39
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
นางบุญนภา วัฒนวาที
Member Since: 13 June 2008 13:14
Last Login: 22 September 2008 13:40
Ico48
praphot
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 October 2007 15:55
Last Login: 12 Febuary 2013 08:06
Ico48
gamigazae
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
Member Since: 12 May 2009 14:35
Last Login: 04 November 2011 16:52
Ico48
อัญชลี สุวรรณโร
Member Since: 16 June 2009 14:13
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
tee
รับราชการ
ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 19 March 2010 10:58
Last Login: 25 May 2016 13:35
Ico48
@--,'--Ladypin
กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 15 October 2007 17:01
Last Login: 06 June 2014 16:58
Ico48
ประชาสัมพันธ์
Member Since: 16 September 2010 15:46
Last Login: 28 June 2011 14:39
Ico48
สโรชา โอนีล มียัง
Member Since: 28 April 2011 16:11
Last Login: 03 September 2012 15:49
Ico48
moochu_prphuket
พนักงานเงินรายได้
ประชาสัมพันธ์ งานบริการกลาง กองกลางวิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:48
Last Login: 08 July 2011 17:12