นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

Ico48
Wish Coming True
prince of songkla university
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:24
เข้าระบบเมื่อ: 27 มกราคม 2557 08:47