นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: นโยบายและแผน

Ico48
pompom
Member Since: 09 November 2007 14:03
Last Login: 03 September 2017 23:00
Ico48
pretty_k
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักวิจัยและพัฒนา
Member Since: 30 November 2007 09:27
Last Login: 25 November 2016 13:53
Ico48
กุหลาบแดง
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:27
Last Login: 14 December 2007 13:43
Ico48
กุ๊งกิ๊ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 14 December 2007 13:27
Last Login: 18 June 2009 14:42
Ico48
บุหงา-ปัตตานี
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปกรรมศาสตร์
Member Since: 07 January 2008 16:44
Last Login: 02 November 2015 14:39
Ico48
หน่าบาว
Member Since: 26 Febuary 2008 09:46
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
อัญญรัตน์ ตั่นไพโรจน์
Member Since: 27 March 2008 13:45
Last Login: 17 October 2008 14:06
Ico48
เอ็ม คณะการแพทย์แผนไทย
Member Since: 13 May 2008 09:39
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
แวววนา
รับราชการ
Member Since: 29 November 2007 13:32
Last Login: 09 August 2017 10:03