นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: นิติศาสตร์

Ico48
บุญเจิด เจิด วีจันทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
sukanya
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤษภาคม 2560 13:42
Ico48
ต้นข้าว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2551 12:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
Suchart Chantaramanee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มกราคม 2552 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 26 มิถุนายน 2555 20:45
Ico48
Dead sea
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 เมษายน 2553 14:57
เข้าระบบเมื่อ: 24 เมษายน 2560 22:26