นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: นักศึกษา

Ico48
แมวญี่ปุ่น
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
สุพัตรา วิจิตรโสภา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:23
เข้าระบบเมื่อ: 10 ตุลาคม 2556 15:04
Ico48
DANG
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:26
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
นายเนือย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
สมจิตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32