นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: นักวิทยาศาสตร์

Ico48
น้องไข่พะโล้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 พฤศจิกายน 2550 09:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2560 18:13
Ico48
คิดบวก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 30 มีนาคม 2561 08:02
Ico48
อั้ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 13:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ดำขำ
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 13:57
เข้าระบบเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2561 20:14
Ico48
ผึ้งทอง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 14:10
เข้าระบบเมื่อ: 13 ตุลาคม 2557 10:46
Ico48
N.Tanmanee
รับราชการ
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2550 05:39
เข้าระบบเมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2557 13:36
Ico48
นู๋นุช
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 06 มิถุนายน 2559 12:59
Ico48
nobi
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
อูแด
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
nee
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
thitima chuchom
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
bk
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:29
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2555 16:08
Ico48
chan
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 มกราคม 2551 19:28
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 16:17
Ico48
violet
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 มีนาคม 2551 11:00
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
อ้อน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 เมษายน 2551 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
เสาวลักษณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 พฤษภาคม 2551 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 08 ตุลาคม 2555 11:06
Ico48
คุณ ผุสดี มุหะหมัด
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 สิงหาคม 2551 11:08
เข้าระบบเมื่อ: 03 เมษายน 2557 10:04
Ico48
ลูกหว้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กรกฎาคม 2552 09:12
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2560 18:27
Ico48
Violet flower
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 สิงหาคม 2552 11:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
น้อง หะ-หมี P
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 พฤศจิกายน 2552 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 25 กันยายน 2560 09:33