นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: นักวิทยาศาสตร์

Ico48
น้องไข่พะโล้
Member Since: 07 November 2007 09:17
Last Login: 01 Febuary 2017 18:13
Ico48
คิดบวก
Member Since: 09 November 2007 13:53
Last Login: 30 March 2018 08:02
Ico48
อั้ม
Member Since: 09 November 2007 13:56
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ดำขำ
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 09 November 2007 13:57
Last Login: 28 May 2018 20:14
Ico48
ผึ้งทอง
Member Since: 09 November 2007 14:10
Last Login: 13 October 2014 10:46
Ico48
N.Tanmanee
รับราชการ
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 15 November 2007 05:39
Last Login: 26 Febuary 2014 13:36
Ico48
นู๋นุช
Member Since: 29 November 2007 13:34
Last Login: 06 June 2016 12:59
Ico48
nobi
Member Since: 30 November 2007 13:35
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
อูแด
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 20 December 2007 14:08
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
nee
รับราชการ
Member Since: 20 December 2007 14:08
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
thitima chuchom
Member Since: 20 December 2007 14:14
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
bk
Member Since: 15 January 2008 10:29
Last Login: 03 November 2012 16:08
Ico48
chan
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 16 January 2008 19:28
Last Login: 08 July 2011 16:17
Ico48
violet
รับราชการ
Member Since: 12 March 2008 11:00
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
อ้อน
Member Since: 28 April 2008 13:27
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
เสาวลักษณ์
Member Since: 21 May 2008 09:22
Last Login: 08 October 2012 11:06
Ico48
คุณ ผุสดี มุหะหมัด
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 30 August 2008 11:08
Last Login: 03 April 2014 10:04
Ico48
ลูกหว้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 02 July 2009 09:12
Last Login: 31 January 2017 18:27
Ico48
Violet flower
Member Since: 06 August 2009 11:38
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
น้อง หะ-หมี P
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 18 November 2009 13:27
Last Login: 25 September 2017 09:33